NIKO-STAL SEBASTIAN ZYSKA, zarobki

Błąd w zapytaniu!