Συνεργασία

Γεια σου,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για συνεργασία για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης SuperPracodawca.pl. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να, ότι θα θέλατε να την υποστήριξη της ανάπτυξης και αύξηση της ελκυστικότητας της ιστοσελίδας.

Είναι δυνατό για διάφορους τύπους υποστήριξης μας:

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και να ολοκληρώσει την προσφορά που θα λάβετε μετά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής Kontakt@superpracodawca.pl

Σας προσκαλούμε σε συνεργασία

Ομάδα SuperPracodawca.pl

Ανεξάρτητες αξιολογήσεις των εργοδοτών