Ετικέτας αρχείων: Πληρεξούσιος του Διοικητικού Συμβουλίου